Cine suntem?

S.C. TCI Contractor General S.A. este o societate de construcții ce întrunește peste 65 ani de activitate în acest domeniu.

S.C. TCI Contractor General S.A provine din cadrul Trustului de Construcții Industriale din Cluj-Napoca, fondat în anul 1952, care a fost principalul executant al construcțiilor din Nordul Transilvaniei, precum și din alte zone ale țării, fiind specializat în lucrari de construcții în domeniile metalurgie, siderurgie, chimie, agricultură, industrie alimentară, lucrări hidrotehnice, lucrări civile, sociale și administrative.

Obiectivul principal al societății noastre este ca prin realizarea unui nivel european de calitate să obținem o poziție conducătoare pe piață în raport cu concurența, la parametrii care să fie întotdeauna în conformitate cu așteptările clienților noștri.

Dorim să avem relații de afaceri reciproc avantajoase, clădite pe un spirit de responsabilitate și al încrederii reciproce, să fim profitabili pentru toate grupurile cu care interacționăm , ceea ce ne impune un spirit de înalt nivel etic. Suntem oameni obișnuiți cu MUNCA CINSTITĂ, rezultatele bune obținute se datorează unui spirit de ECHIPĂ, unită în jurul valorilor comune și dedicate aceluiași scop.

Pentru păstrarea prestigiului pe piața CONSTRUCȚIILOR, S.C. TCI Contractor General S.A. se bazează pe profesionalismul angajaților, pe experiența acestora, pe dorința și seriozitatea cu care tratează toate aspectele privind calitatea muncii, pe dotările tehnice moderne proprii pe care le deține și cu ajutorul cărora asigură realizarea unui înalt nivel de calitate.

Am impus ca fiecare angajat să se implice pentru identificarea surselor de erori și pierderi din procedurile și procesele noastre, pentru economisirea resurselor care se irosesc pentru corectarea neconformităților în vederea realizării nivelului de calitate dorit.

Scurt istoric

about
1952

Se înființează Ministerul Construcțiilor și Materialelor de Construcții care avea în componenta 10 Trusturi, printre care și Trustul de construcții nr. 9 Cluj.

1970

Se înființează Ministerul Construcțiilor Industriale – Se comasează ICM Cluj cu I9 Cluj și se înființeaza TCInd. Cluj – Trustul de Construcții Industriale.

1992

Prin HGR nr. 52/1991 se desființează toate structurile organizatorice ale MCInd și se înființează societățile comerciale, inclusiv S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj-Napoca.

1996

S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL SA – s-a privatizat, în acest moment având capital integral privat.

Misiune, valori

Calitatea este principiul de bază al societății noastre, satisfacția clientului este o prioritate pentru noi.

Clienți:

Primaria Cluj
Primaria Bistrita
Primaria Floresti
Lukoil Romania
Universitatea Babes Bolyai
Universitatea Tehnica